Vlarema van kracht op 1 juni 2012 (1/6/2012)

Het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen werd op 23 mei gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is van kracht geworden op 1 juni 2012.

Het Vlarema vervangt het vroegere Vlarea en legt o.a. de voorwaarden vast waaraan afvalstoffen moeten voldoen om volwaardige producten te worden.

Het is dus een bijzonder belangrijk document voor de sector.

Welke punten zijn belangrijk voor ons, als breekwerf

  • Het behoud van de PAK -marker als enige proef voor de bepaling van het teergehalte bij breekinstallaties;
  • Brekerzand wordt niet langer als een afzonderlijke “soort” aanzien waardoor er ook niet langer afzonderlijk milieuhygiënische proeven dienen op te gebeuren;
  • Bij sloop van gebouwen met een inhoud groter dan 1.000 m³ is het opstellen van een sloopinventaris verplicht en maakt deze inventaris deel uit van het bestek.
  • Voor het overige worden uiteraard de algemene samenstellingsvoorwaarden vastgelegd evenals de specifieke voor het gebruik als bouwstof.
  • Samen met het Materialendecreet is hiermede het statuut van de gerecycleerde granulaten definitief vastgelegd.

Abar werf Geel

Werf Geel en boekhouding:
Nijverheidsweg 11
B-2450 Meerhout
Tel: +32 (0)14 30 09 27
Fax: +32 (0)14 30 30 51

Mail: boekhouding@abar.be
OPENINGSUREN ROUTEPLAN

VERLOF KALENDER 2017

ABAR is gesloten op volgende data:
13 - 14 en 17 april 2017
1 mei 2017
25 en 26 mei 2017
5 juni 2017
Bouwverlof: van 8 juli t/m 30 juli 2017
14 en 15 augustus 2017
1 november 2017
Kerstverlof: 22 december 2017 t/m 7 januari 2018

©2013 ABAR

Created by Webregion